Hệ thống tự động phát hiện vi phạm giao thông bao gồm:

1. Hệ thống tự động phát hiện vi phạm đèn đỏ: Red Light Violation

2. Hệ thống tự động phát hiện vi phạm tốc độ: Speed Violation

3. Hệ thống tự động phát hiện biển số đen: Blacklist Violation

4. Hệ thống phát hiện đi sai làn, ngược chiều: Lane Change Violation

Các sản phẩm đã được đăng ký và bảo hộ bản quyền tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.