08 Th2
0

[Giải pháp] Hệ thống phát hiện xe vượt quá chiều cao.

     1. Giới thiệu hệ thống xe quá chiều cao.   Hệ thống phát hiện xe vượt là hệ thống cho phép phát hiện các xe có chiều quá vượt chiều cao hoặc trở các vật cồng kềnh có ...

Xem Thêm