Chuyên mục: 07-Hupper Lab

Các giải pháp giáp sát thông minh

Hupper Lab công ty đi tiên phong trong việc đưa các công nghệ “thị giác máy tính – Computer Vision” vào trong các ứng dụng thực tế. Bằng việc đưa ...

Xem Thêm

Giải pháp giám sát cảnh báo tích hợp Huper Lab ứng dụng cho ngân hàng và các cửa hàng vàng bạc

        I.            ĐẶT VẤN ĐỀ Xuất phát từ thực tế ngày càng có nhiều vụ việc phá hỏng các máy ATM hay đột nhập các phòng giao dịch ...

Xem Thêm