Chuyên mục: 2.4. Đầu Ghi Tương Tự DVR

[Hướng dẫn] sử dụng phần mềm xem camera IP, đầu ghi LILIN trên di động – LILIN VIEWER

>> Giới thiệu phần mềm LILIN Viewer Phần mềm LILIN VIEWER là phần mềm trên các thiết bị di động iOS (iPhone, iPad), Android cho phép kết nối và xem ...

Xem Thêm

[Hướng dẫn] sử dụng đầu ghi LILIN DVR708/716/816

Tiếng Việt: http://www.mediafire.com/view/vbpt3383ayc3zmq/Huong_dan_su_dung_DVR_708_716_816.pdf Tiếng Anh: http://www.mediafire.com/view/3vah96p7n1bpa3n/User_Manual_DVR708_716_816.pdf Phần mềm Backup Manager dùng để xem lại các fille video backup từ đầu ghi LILIN: http://www.mediafire.com/download/kreof58xl4a4a8u/LILIN_backup_manager.exe  

Xem Thêm

[Hướng dẫn] sử dụng đầu ghi LILIN DVR 204B/208B/216B

Tiếng Việt: http://www.mediafire.com/view/yxkdrnl7adhncw7/Huong_dan_su_dung_LILIN_DVR_204B_208B_216B.pdf Tiếng Anh: http://www.mediafire.com/view/09chxlwd3awipei/DVR216B_MANUAL-EN.pdf Phần mềm DVRRemoteDesktop dùng để xem đầu ghi trên máy tính: http://www.mediafire.com/download/obzc0bbo5t7dmz5/DVRemoteDesktop.zip Phần mềm DVFPlayer dùng để xem lại các file backup video từ đầu ghi: http://www.mediafire.com/download/ea0n9r2mahdpkec/DVFPlayer.zip Phần ...

Xem Thêm

[Hướng dẫn] xem hình từ LILIN DVR 308 trên máy tính và trên di động

  >> Hướng dẫn xem camera trên di động phần 1 >> Hướng dẫn xem camera trên di động phần 2 >> Hướng dẫn xem camera trên di động phần ...

Xem Thêm

[Hướng dẫn] cài phần mềm xem camera từ đầu ghi LILIN DVR204A/DVR208A trên điện thoại di động (Phần 1)

  >> Hướng dẫn xem camera trên di động phần 2 >> Hướng dẫn xem camera trên di động phần 3 >> Hướng dẫn xem đầu ghi LILIN DVR 308 ...

Xem Thêm