Container-Number-Recognition

hiện đang duyệt bằng thẻ

 
 

Phát hành phiên bản thương mại Engine nhận dạng số Container sử dụng công nghệ AI – Silver Sea AI Container engine

Tháng 4 năm 2022, Biển Bạc đã phát hành engine nhận dạng số container sử dụng công nghệ AI với độ chính xác nhận dạng lên đến 99%. Silver Sea AI Container engine sẽ giúp các đơn vị phát triển phần mềm dễ dàng tích hợp vào các phần mềmĐọc tiếp

Phát hành phiên bản thương mại Engine nhận dạng biển số xe sử dụng công nghệ AI – Silver Sea AI ANPR engine

Đầu năm 2022, Biển Bạc đã phát hành phiên bản thương mại của engine nhận dạng biển số xe sử dụng công nghệ AI. So với các engine nhận dạng biển số truyền thống, sử dụng công nghệ xử lý ảnh đang phổ biến trên thị trường, Silver Sea AIĐọc tiếp

© 2018: Giải pháp Biển Bạc | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress