đầu ghi Panasonic

hiện đang duyệt bằng thẻ

 
 

[Hỏi] Tính toán dung lượng ghi hình của đầu ghi Panasonic như thế nào ?

1. Đầu ghi Panasonic WJ-HD616, WJ-HD716 Sử dụng công cụ WJ-HD616, WJ-HD716 Disk Calculator Nhập vào các thông số như hình dưới đây: Trong đó: Items Explanations (1) Model Chọn loại đầu ghi: WJ-HD716, WJ-HD616 (2) CameraQuantity Chọn số kênh camera (3) Rate Chọn tốc độ khung 30, 15, 7.5, 3.75, 2.5, 1.25Đọc tiếp

© 2018: Giải pháp Biển Bạc | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress