LILIN DVR

hiện đang duyệt bằng thẻ

 
 

[Hướng dẫn] sử dụng đầu ghi LILIN DVR708/716/816

Tiếng Việt: http://www.mediafire.com/view/vbpt3383ayc3zmq/Huong_dan_su_dung_DVR_708_716_816.pdf Tiếng Anh: http://www.mediafire.com/view/3vah96p7n1bpa3n/User_Manual_DVR708_716_816.pdf Phần mềm Backup Manager dùng để xem lại các fille video backup từ đầu ghi LILIN: http://www.mediafire.com/download/kreof58xl4a4a8u/LILIN_backup_manager.exe   Lượt xem: 321

[Hướng dẫn] sử dụng đầu ghi LILIN DVR 204B/208B/216B

Tiếng Việt: http://www.mediafire.com/view/yxkdrnl7adhncw7/Huong_dan_su_dung_LILIN_DVR_204B_208B_216B.pdf Tiếng Anh: http://www.mediafire.com/view/09chxlwd3awipei/DVR216B_MANUAL-EN.pdf Phần mềm DVRRemoteDesktop dùng để xem đầu ghi trên máy tính: http://www.mediafire.com/download/obzc0bbo5t7dmz5/DVRemoteDesktop.zip Phần mềm DVFPlayer dùng để xem lại các file backup video từ đầu ghi: http://www.mediafire.com/download/ea0n9r2mahdpkec/DVFPlayer.zip Phần mềm xem đầu ghi trên iPhone, iPad: https://itunes.apple.com/us/app/iviewer-dvr/id634815183?mt=8 Phần mềm xem đầu ghi trên Android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meritlilin.iviewerdvr&hl=vi Lượt xem: 328

© 2018: Giải pháp Biển Bạc | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress