[Giải pháp] Thiết lập ghi hình dự phòng và tự động gửi Email hoặc nhắn tin SMS khi camera bị mất kết nối trong phần mềm View100

>> Download Failover Controller
>> Download View100 V5
Trong hệ thống camera giám sát IP khi số lượng camera lên tới hàng trăm camera thì việc quản lý trạng thái camera nào đang được kết nối/mất kết nối, camera nào đang ghi hình/dừng ghi hình,…trở lên phức tạp và mất nhiều thời gian. Đôi khi hệ thống giám sát chỉ bao gồm các máy chủ ghi hình mà không có màn hình hiển thị hình ảnh của tất cả các camera do vậy người quản trị không thể chủ động biết được camera nào đang hoạt động camera nào không hoạt động, máy chủ nào đang ghi hình, máy chủ nào dừng ghi hình,…
Đối với một số đơn vị như Ngân hàng, Kho vận,… thì việc giám sát & ghi hình liên lục là một yêu cầu bắt buộc. Hệ thống giám sát có thể được trang bị thêm các máy chủ ghi hình dự phòng để sẵn sàng kích hoạt khi máy chủ chính gặp sự cố. Việc thiết lập ghi hình trên các máy chủ dự phòng muốn được thực hiện tự động khách hàng sẽ cần phải trang bị thêm các Failover License với chi phí không hề nhỏ.
Nắm bắt được các yêu cầu này,  Biển Bạc đã phát triển phần mềm Failover Controller như là một phần mở rộng của phần mềm View100 với các tính năng chủ yếu như sau:

 • Theo dõi hoạt động của các máy chủ ghi hình (cài phần mềm View100), phát hiện các trạng thái: bật/tắt phần mềm, ghi hình/dừng ghi hình, camera kết nối/mất kết nối,…
 • Thiết lập chế độ ghi dự phòng cho các server
 • Thiết lập tự động gửi email hay tin nhắn SMS khi xảy ra các sự kiện
 • Xem lại lịch sử hoạt động của máy chủ ghi hình & camera
 • Phần mềm có thể được cài ngay trên các máy chủ ghi hình hoặc máy tính bất kỳ trong mạng LAN hay mạng INTERNET
 • Có thể theo dõi hoạt động của đồng thời nhiều máy chủ ghi hình
 • Cho phép kết nối đồng thời nhiều tài khoản gửi email, hỗ trợ nhiều loại tài khoản (Gmail, Yahoo, …)
 • Cho phép kết nối đồng thời nhiều thiết bị gửi tin nhắn (GSM Modem) 
 
Kích đúp vào biểu tượng của mỗi server  để xem trạng thái các cameratrong server đó. Màu đỏ là các camera bị mất kết nối.

 
Các bước thiết lập cấu hình phần mềm:

 • Thiết lập danh sách máy chủ ghi hình (server)


 
 

Nhập vào các thông số: tên server (tùy ý), địa chỉ IP và cổng Http.
Cổng Http là cổng được thiết lập trong phần Web Service Setting của phần mềm ghi hình. Giá trị mặc định là 10240.
Trường hợp kết nối server qua internet thì địa chỉ IP phải là địa chỉ WAN của mạng Internet tại nơi lắp đặt máy chủ ghi hình (có thể dùng địa chỉ Dynamic DNS) và trong modem/router tại nơi đặt máy chủ ghi hình phải mở (port forwading, NAT,…) 02 cổng: 12040 và 12041.

 • Thiết lập Ghi dự phòng (Failover Rule)


 

 
Trường hợp hệ thống có nhiều Server thì có thể thiết lập thành các cặp Server chính – Server dự phòng. Khi server chính bị mất kết nối hoặc Dừng ghi hình, tự động server dự phòng sẽ được kích hoạt ghi hình.
Một server chính có thể thiết lập nhiều server dự phòng.
Một server có thể làm dự phòng cho nhiều server chính
Một server đã làm dự phòng cho một server khác thì không thể làm server chính

 • Thiết lập tài khoản email gửi và nhận thư


 
 

Có thể thiết lập nhiều tài khoản nhận thư, các tài khoản (địa chỉ email) viết liền nhau và phân cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;)
Có thể chọn một trong các loại tài khoản: Gmail, Yahoo, AOL Mail, Hotmail hay Tùy chọn (Custom) để thiết lập các tài khoản gửi thư.
Trường hợp sử dụng tài khoản Gmail, cần bật tính năng: “Cho phép các ứng dụng kém bảo mật hơn truy cập email“: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps

 • Thiết lập thiết bị gửi tin nhắn (GSM modem)


 
 

Có thể thiết lập nhiều số điện thoại để nhận tin nhắn, các số điện thoại phân cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;)
Thiết bị gửi tin nhắn gọi là các GSM Modem, lắp được SIM, có thể nhận và gửi tin nhắn, kết nối với máy tính thông qua cổng COM (RS232). Trường hợp máy tính không có cổng COM phải sử dụng dây chuyển đổi USB/COM

 • Các tùy chọn khác


 

 • Tự động khởi động cùng với windows: Khi bật máy tính, phần mềm sẽ được tự động bật lên.
 • Thu nhỏ chương trình xuống khay hệ thống khi khở động: chương trình sẽ không hiển thị giao diện & nhưng vẫn hoạt động. Khi đó biểu tượng chương trình xuất hiện ở thanh Traybar.
 • Thời gian kiểm tra trạng thái các server: Chu kỳ thời gian để phần mềm kiểm tra trạng thái hoạt động của các server và các camera
 • Lưới hiển thị trạng thái server: chia vùng hiển thị thành nhiều ô nhỏ để hiển thị trạng thái của các server. Mỗi server hiển thị trong 1 ô.
 • Gửi email khi xảy ra các sự kiện bất thường: cho phép gửi email khi server & camera mất kết nối/kết nối trở lại, server dừng ghi hình/ghi hình trở lại
 • Gửi SMS khi xảy ra các sự kiện bất thường: cho phép gửi tin nhắn SMS khi server & camera mất kết nối/kết nối trở lại, server dừng ghi hình/ghi hình trở lại
 • Ngoại lệ: Thiết lập danh sách các camera để khi có sự kiện bất thường xảy ra ở các camera này, phần mềm sẽ không gởi email hay tin nhắn SMS
 • Xem nhật ký hoạt động của chương trình


 

Để lại nhận xét

Địa chỉ email sẽ được giữ kín. Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

*

© 2018: Giải pháp Biển Bạc | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress