[Hướng dẫn] sử dụng bàn điều khiển LILIN 931D/932T

Download:
Tiếng Việt: http://www.mediafire.com/view/ce2djcq80qylpql/Huong_dan_su_dung_Ban_dieu_khien_LILIN_931D.pdf
Tiếng Anh: http://www.mediafire.com/view/fba7wr4750612aq/User_Manual_LILIN_Keyboard_931D.pdf

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN ĐIỀU KHIỂN LILIN 931D/932T

1.       Cấu tạo bàn điều khiển
lilin_931d_front

Stt Tên Chức năng
1 Màn hình LCD Hiển thị menu điều khiển bàn phím và các thong tin điều khiển
2 Joystick Tay cầm điều khiển, dùng để điều khiển quay quét, phóng to, thu nhỏ camera, hoặc sử dụng như là các phím mũi tên: lên, xuống, trái, phải
3 Bàn phím Các phím chức năng của bàn điều khiển (54 phím)
4 Power LED Đèn sáng khi bàn phím được cấp nguồn
5 Alarm LED Đèn sáng khi có sự kiện cảnh báo
6 R/T LED Đèn báo trạng thái hoạt động của bàn điều khiển
7 AUTO PAN LED Đèn báo trạng thái Auto Pan
8 SHIFT LED Đèn báo trạng thái phím SHIFT
9 AUTO FOCUS LED Đèn báo trạng thái Auto Focus
10 AUTO IRIS LED Đèn báo trạng thái Auto Iris
11 RJ45 CONNECTTOR Cổng kết nối bàn điều khiển với đầu ghi hay camera

Các phím chức năng:
lilin_931d_54key

Stt Tên Chức năng
1 SET Vào menu cài đặt
2 ESC Thoát khỏi menu hoặc chế độ cài đặt
3 ALARM RESET Reset các cảnh báo
4 KEYBOARD LOCK Nhấn và giữ trong 2 giây để khóa hoặc mở khóa. Khi đang điều khiển PTZ camera, nhấn phím này để thoát khỏi chế độ điều khiển
5 CAM Phím dùng để lựa chọn camera. Cũng có thể nhấn SHIFT + CAM để vào chế độ điều khiển PTZ của camera
6 DVR Phím dùng để lựa chọn đầu ghi. Cũng có thể nhấn SHIFT + CAM để vào chế độ điều khiển đầu ghi
7 MON Phím dùng để lựa chọn màn hình
8 MATRIX Nhấn SHIFT + MATRIX để chuyển sang chế độ điều khiển ma trận
9 PRESET Dùng để gọi camera đến các vị trí đặt trước hoặc cài đặt các vị trí đặt trước cho camera
10 FUNCTION KEY Các phím chức năng đặc biệt
11 0-9 Các phím số từ 0-9 dùng để nhập số thứ tự camera, đầu ghi, màn hình, …
12 CLR Clear
13 ENT Phím Enter, dùng để xác nhận các hành động khi cài đặt
14 WIPER / LENS Sử dụng khi bàn điều khiển được kết nối với bộ điều khiển đế quay PIH-820. Cũng có thể dùng để điều chỉnh tốc độ phóng to/thu nhỏ, Focus, Iris
15 SPRAY / ICR Sử dụng khi bàn điều khiển được kết nối với bộ điều khiển đế quay PIH-820. Cũng có thể dùng để điều chỉnh IR Cut Filter của camera Speed Dome
16 LIGHT / C.ESC Sử dụng khi bàn điều khiển được kết nối với bộ điều khiển đế quay PIH-820. Cũng có thể dùng để thoát khỏi chế độ cài đặt của camera Speed Dome
17 CTRL1 / C.SET Sử dụng khi bàn điều khiển được kết nối với bộ điều khiển đế quay PIH-820. Cũng có thể dùng để vào chế độ cài đặt của camera Speed Dome
18 CTRL2 / 1800 Sử dụng khi bàn điều khiển được kết nối với bộ điều khiển đế quay PIH-820. Cũng có thể dùng để đảo ngược 1800 của camera Speed Dome
19 SEARCH Xem lại video của đầu ghi
20 SHIFT
21 AUTO PAN Quay quét tự động
22 SEQ Chế độ nhẩy hình tự động
23 ZOOM IN/ZOOM OUT Phóng to/Thu nhỏ
24 FOCUS FAR / FOCUS NEAR Điều chỉnh tiêu cự
25 AUTO FOCUS Tự động điều chỉnh tiêu cự
26 IRIS OPEN / IRIS CLOSE
27 AUTO IRIS
28 DVR CONTROL Các phím dùng để điều khiển đầu ghi

Tay điều khiển:
–          Điều khiển camera quay: lên, xuống, trái, phải
lilin_931d_joystick
–          Phóng to/Thu nhỏ:
lilin_931d_joystick_zoom
2.       Kết nối bàn điều khiển với đầu ghi, camera
Bàn điều khiển LILIN 931D có thể kết nối trực tiếp đến camera PTZ hay kết nối đến đầu ghi DVR.
–          Kết nối bàn điều khiển với camera:
Sơ đồ nguyên lý:
lilin_931d_ptz
Sơ đồ nối dây:
lilin_931d_ptz_wire
–          Kết nối bàn điều khiển với đầu ghi:
Sơ đồ nguyên lý:
lilin_931d_dvr
Sơ đồ nối dây:
lilin_931d_dvr_wire
Trường hợp muốn dùng nhiều bàn phím kết nối đến đầu ghi:
lilin_931d_dvr_multi_keyboard
3.       Cài đặt bàn điều khiển
Nhấn SHIFT + SET để vào menu cài đặt của Bàn điều khiển. Sử dụng cần điều khiển (Joystick) gạt lên trên hoặc xuống dưới để di chuyển đến các menu. Nhấn các phím số để vào các menu tương ứng của bàn điều khiển.
lilin_931d_setup
3.1   KEYBOARD ID
Khi sử dụng nhiều bàn điều khiển kết nối đến đầu ghi hoặc camera thì mỗi bàn điều khiển cần được đặt 1 ID. Nhấn phím 1-8 để đặt ID cho bàn điều khiển
lilin_931d_setup1
–          Khi bàn điều khiển kết nối đến camera PTZ, tối đa 8 bàn điều khiển có thể kết nối
–          Khi bàn điều khiển kết nối đến DVR, tối đa 4 bàn điều khiển có thể kết nối
–          Khi kết nối nhiều bàn điều khiển, bàn điều khiển có ID = 1 là Master
3.2   SYSTEM MODE
Cài đặt chế độ bàn điều khiển kết nối đến camera PTZ hay DVR hay MATRIX.
lilin_931d_setup2
3.3   PROTOCOL
Cài đặt các Protocol để bàn điều khiển kết nối đến camera PTZ, DVR hay MATRIX
lilin_931d_setup3
Khi bàn điều khiển kết nối đến camera PTZ, có thể chọn các Protocol:
MLP1, MLP2,  PELCO-D, PELCO-P, PANASONIC SDII CONVENTIONAL, PANASONIC SDII (WV-CS850/860), PANASONIC SDIII (WV-CS950). Tùy vào loại camera mà chọn Protocol cho thích hợp.
3.4   TONE
Cài đặt âm thanh cho bàn phím và âm thanh cảnh báo
3.5   DATE TIME
Cài đặt ngày giờ hiển thị trên bàn phím
3.6   SUMMER/TIME SETUP
Cài đặt chế độ giờ mùa hè cho bàn phím
3.7   DATE FORMAT
Cài đặt định dạng ngày giờ, có thể chọn YYYY/MM/DD hay MM/DD/YYYY hay DD/MM/YYYY
3.8   DISPLAY
Cài đặt hiển thị hay không hiển thị thời gian trên bàn phím
3.9   TRANSMISSION
Cài đặt chế độ truyền thông
3.10   INFOMATION
Hiển thị thông tin phiên bản của bàn điều khiển
3.11   BAUDRATE
Cài đặt tốc độ truyền thông cho bàn điều khiển. Có thể chọn các tốc độ 2400, 4800, 9600 và 19200. Tùy thuộc loại camera mà chọn tốc độ cho phù hợp.
4. Sử dụng bàn điều khiển
4.1   Bàn điều khiển kết nối với camera
–          Nhấn phím SHIFT + CAM để chuyển bàn điều khiển về chế độ PTZ Mode shift_cam
–          Chọn camera cần điều khiển bằng cách nhập số thứ tự của camera sau đó nhấn phím CAM, ví dụ chọn camera có số thứ tự 12: 1_2_cam
Nếu không nhấn bất kỳ phím gì trong 2 phút, tự động bàn điều khiển sẽ thoát khỏi chế độ điều khiển camera
Vào menu cài đặt của camera:
Nếu muốn vào menu cài đặt của camera Speed Dome, nhấn phím SET, để thoát ra nhấn phím ESC. Trong menu cài đặt camera, dùng cần điều khiển như là các phím mũi tên lên, xuống, trái, phải để di chuyển đến các menu hay thay đổi giá trị của các thông số.
Điều khiển PTZ:
Có thể điều khiển quay quét, phóng to, thu nhỏ bằng cách sử dụng tay điều khiển (Joystick)
ptz
Cài đặt vị trí đặt trước (Preset)
–          Nhấn số thứ tự của vị trí đặt (1-128) sau đó nhấn PRESET, ví dụ1_preset
–          Dùng cần điều khiển di chuyển camera đến vị trí mong muốn move
–          Nhập vào tốc độ quay của camera (1-255, nhanh dần), sau đó nhấn F1 để lưu lại speed_preset
–          Nhập vào thời gian camera dừng lại tại ví trí đặt (1-255, giây), sau đó nhấn F2 để lưu lại: 3_f2
–          Nhấn phím 1 sau đó nhấn F3 để lưu vị trí đặt: 1_f3
Gọi vị trí đặt (quay camera đến vị trí đặt trước):
–          Nhấn số thứ tự của vị trí đặt (1-128) sau đó nhấn PRESET, ví dụ 1_preset
Các thông tin về vị trí đặt sẽ hiển thị trên màn hình
preset_info
Xóa vị trí đặt:
–          Cài đặt vị trí đặt mới sẽ ghi đè lên vị trí đặt cũ có cùng số thứ tự
–          Để xóa tất cả các vị trí đặt, nhấn 9 0 1 1 + CLR
Cài đặt nhóm các vị trí đặt:
16 vị trí đặt đầu tiên của mỗi camera Speed Dome được chia làm 4 nhóm:
Nhóm 1: bao gồm các vị trí đặt số 1, 2, 3, 4
Nhóm 2: bao gồm các vị trí đặt số 5, 6, 7, 8
Nhóm 3: bao gồm các vị trí đặt số 9, 10, 11, 12
Nhóm 4: bao gồm các vị trí đặt số 13, 14, 15, 16
Có thể cài đặt để camera di chuyển lần lượt đến mỗi vị trí đặt trong mỗi nhóm:
Nhấn 1 + F4 + AUTOPAN: camera sẽ tự động quay lần lượt đến các vị trí đặt 1, 2, 3, 4
Nhấn 2 + F4 + AUTOPAN: camera sẽ tự động quay lần lượt đến các vị trí đặt 5, 6, 7, 8
Nhấn 3 + F4 + AUTOPAN: camera sẽ tự động quay lần lượt đến các vị trí đặt 9, 10, 11, 12
Nhấn 4 + F4 + AUTOPAN: camera sẽ tự động quay lần lượt đến các vị trí đặt 13, 14, 15, 16
Nhấn 1 + 2 + 4 + F4 + AUTOPAN: camera sẽ tự động quay lần lượt đến các vị trí đặt của nhóm 1, 2, 4
4.2   Bàn điều khiển kết nối với đầu ghi
–          Nhấn phím SHIFT + DVR để chuyển bàn điều khiển về chế độ DVR Mode shift_dvr
–          Chọn DVR cần điều khiển bằng cách nhập số thứ tự của DVR sau đó nhấn phím DVR, ví dụ muốn điều khiển đầu ghi 12, nhập 1_2_dvr
–          Chọn camera, sau khi chọn DVR, nhập số thứ tự camera sau đó nhấn CAM để chọn camera. Ví dụ chọn camera 8 của đầu ghi 12: 1_2_dvr_0_8_cam
–          Có thể chọn trực tiếp camera mà không phải chọn đầu ghi. Ví dụ chọn camera số 1 của đầu ghi số 2 -> số thứ tự camera chọn trực tiếp là 1 * 16 + 1  = 17. Nhập vào 1_7_cam
Chọn camera số 16 của đầu ghi số 8 -> số thứ tự camera chọn trực tiếp là 7 * 16 + 16 = 128. Nhập vào 1_2_8_cam
Chọn chế độ hiển thị:
Chọn chế độ hiển thị 4/8/9/16 camera trên mỗi đầu ghi bằng cách nhấn các phím tương ứng trên bàn điều khiển:
screen
Vào menu cài đặt đầu ghi:
Nhấn phím SET để vào menu cài đặt đầu ghi, nhấn phím ESC để thoát khỏi menu cài đặt, dùng cần điều khiển như là các phím mũi tên lên, xuống, trái, phải để di chuyển đến các menu hay thay đổi giá trị của các thông số.
Xem lại video:
–          Nhấn phím PLAY hoặc phím SEARCH để bắt đầu xem lại. Phím PLAY sẽ bật màn hình xem lại, sử dụng cần điều khiển để di chuyển đến các menu của màn hình xem lại và chọn các thông số thích hợp. Phím SEARCH sẽ bật màn hình tìm kiếm danh sách sự kiện theo thời gian, dùng cần điều khiển để tìm kiếm và chọn sự kiện muốn xem lại.
–          Các phím chức năng trên bàn điều khiển khi xem lại:
playback
Điều khiển PTZ:
Chọn camera để điều khiển sau đó dùng cần điều khiển để điều khiển PTZ. Có thể điều khiển camera ngay trên màn hình chia 4/9/16 bằng cách nhập số thứ tự camera sau đó nhấn phím ENT và dùng cần điều khiển để điều khiển.
Gọi vị trí đặt:
Nhập vào số thứ tự của vị trí đặt sau đó nhấn PRESET, Ví dụ: gọi vị trí đặt 16 của camera số 21: 2_1_cam_1_6_preset
 

Để lại nhận xét

Địa chỉ email sẽ được giữ kín. Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

*

© 2018: Giải pháp Biển Bạc | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress