[Hướng dẫn] thiết lập sao lưu tự động cho phần mềm LILIN CMX HD 3.6

>> Hướng dẫn cài đặt phần mềm CMX HD 3.6
>> Hướng dẫn sử dụng phần mềm CMX HD 3.6
Download hướng dẫn thiết lập sao lưu tự động cho phần mềm LILIN CMX HD 3.6 tại đây
Trong bộ phần mềm CMX HD 3.6, phần mềm [Archive Manager] có chức năng tự động sao lưu dữ liệu ghi hình từ phần mềm CMX vào các thiết bị lưu trữ.
Mô hình hoạt động của Archive Manager như sau:
Picture1
Theo đó các dữ liệu ghi hình của CMX HD 3.6 sẽ được chương trình Archive Manager tự động sao lưu vào các ổ đĩa gắn trên máy tính (ổ đĩa gắn ngoài chẳng hạn) hoặc các thiết bị lưu trữ mạng NAS (Network Attach Storage).
Mở chương trình Archive Manager từ Start->All Programs->Merit LILIN CMX Software HD 3.6
cmx_archive
1.       Chọn camera và khoảng thời gian của dữ liệu cần sao lưu
cmx_archive_select_camera
Chọn camera sao đó có thể thiết lập các chế độ sao lưu cho từng camera trong từng giờ trong ngày. Có  3 chế độ:
–          Duplicate Archiving: Sao lưu các file và giữ nguyên file video gốc
–          Moving Source Archiving: Sao lưu các file video và xóa file video gốc
–          No Archiving: Không sao lưu
Các lựa chọn khác:
–          Apply AllSource Archiving for a  Week: áp dụng chế độ sao lưu đã chọn cho tất cả các ngày trong tuần
–          Apply Weekly Archiving for All Channels: áp dụng thời gian biểu sao lưu của camera này cho tất cả các camera khác
2.       Chọn thư mục lưu trữ và lập lịch sao lưu
cmx_archive_select_destination
Archive Drive: Ổ đĩa để chứa những file video sao lưu, Nếu muốn thiết lập các ổ đĩa mạng để lưu trữ, bấm nút [Setup Network Disk] Có 2 phương thức để thự hiện sao lưu:
–          Real-time Archiving
Chương trình sẽ ngay lập tức sao lưu các file video vào thư mục lưu trữ khi bấm nút [Start]. Bấm nút [Stop] để dừng việc sao lưu
–          Scheduled Archiving
Sao lưu theo lịch trình đặt trước. Có thể chọn các thời điểm để bắt đầu tiến hành sao lưu cho từng camera vào từng thời điểm trong ngày, từng ngày trong tuần.
Các lựa chọn khác:
–          Apply all Change time for all channels, Apply all Time to all Channels: Áp dụng thời gian biểu cho tất cả các kênh camera.
3. Các công cụ hỗ trợ
–          Multi Player:
Bấm nút Copy MPlayback, chương trình sẽ tự động coppy phần mềm Multi Player vào thư mục lưu trữ video, khi đó có thể xem lại các video lưu trữ như khi xem lại các video trên phần mềm CMX.
 
–          Record Backup:
Bấm nút [Record Backup] xuất hiện giao diện màn hình sau:
cmx_manual_backup
Đây là chương trình cũng để sao lưu dữ liệu. Chọn các camera trong danh sách, chọn khoảng thời gian cần lưu, sau đó có thể bấm [Start Backup] để sao lưu dữ liệu cùng với chương trình Multi Player hoặc bấm nút [Convert AVI] để sao lưu dữ liệu dưới các file định dạng AVI.
3.       Xem lại các dữ liệu đã sao lưu
Dữ liệu sao lưu từ phần mềm CMX được chứa trong thư mục Video trên ổ lưu trữ.
cmx_archive_play
Click đúp vào chương trình MPlayback, xuất hiện giao diện của chương trình Multi Player. Tìm kiếm các bản ghi với thời gian mong muốn sau đó click đúp vào bản ghi để bắt đầu phát lại video:
cmx_archive_player

Để lại nhận xét

Địa chỉ email sẽ được giữ kín. Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

*

© 2018: Giải pháp Biển Bạc | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress