[Video] Panasonic IP camera 4K

4K Camera: Road in Thailand

Camera: WV-SFV781L
Distance from the center: 112m, Height of camera: 11m,
Camera Setting: 8mega(16:9), 30fps, 3840×2160, 3x Zoom, VBR, Fine Quality, WDR/off, Shutter speed/ 1/500s
Actual bitrate: 25Mbps
[youtube]https://youtu.be/6z_8S6MvmOs[/youtube] [youtube]https://youtu.be/fCP4R949kZY[/youtube] Camera: WV-SFV781L
Distance from the center: 20m, Height of camera: 7m,
Camera Setting: 8mega(16:9), 15fps, 3840×2160, 3x Zoom, VBR, Fine Quality, WDR/off, Shutter speed/ 1/500s
Actual bitrate: 15Mbps

4K camera example for Traffic Monitoring (Road)

[youtube]https://youtu.be/jjlBnrzSGjc[/youtube]

4K Camera: Carpark in Thailand, 1x zoom

Camera: WV-SFV781L
Distance from target object: 30m to 45m, Height of camera: 23m,
Camera Setting: 8mega(16:9), 30fps, 3840×2160, 1x Zoom, VBR, Fine Quality, WDR/on, Shutter speed/ 1/500s
Actual bitrate: 32Mbps

4K Camera: Carpark in Thailand, 3x zoom

WV SPV781L Flexible Installation

Để lại nhận xét

Địa chỉ email sẽ được giữ kín. Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

*

© 2018: Giải pháp Biển Bạc | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress