[Video] Panasonic IP camera 9MP 360-degree

9MP 360-degree camera, Fisheye : Road in Thailand

Camera: WV-SFV481
Height of camera: 8m,
Camera Setting: 9mega, 15fps, 3840×2160, VBR, Fine Quality, WDR/off, Shutter speed/ 1/500s
Actual bitrate: 20Mbps

9MP 360-degree camera, Panorama : Interchange in Thailand

Camera: WV-SFV481
Height of camera: 8m,
Camera Setting: 9mega, 15fps, 3840×2160, VBR, Fine Quality, WDR/off, Shutter speed/ 1/500s
Actual bitrate: 20Mbps

9MP 360-degree camera, Quad PTZ : Interchange in Thailand

Camera: WV-SFV481
Height of camera: 5m,
Camera Setting: 9mega, 15fps, 2560×1920, VBR, Fine Quality, WDR/off, Shutter speed/ 1/500s
Actual bitrate: 18Mbps

Cropping example of 9MP 360-degree camera (Road)

Để lại nhận xét

Địa chỉ email sẽ được giữ kín. Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

*

© 2018: Giải pháp Biển Bạc | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress